Rolf Schockprisen 2017 till fyra epokgörande personligheter


Årets Rolf Schockpristagare har gjort stora avtryck inom sina områden. Tack vare bredden i priset kan Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska akademien presentera fyra framstående pristagare inom vitt skilda discipliner.

Årets pris går till filosofen Ruth Millikan, USA, matematikern Richard Schoen, USA, konstnären Doris Salcedo, Colombia och den legendariske jazzmusikern Wayne Shorter, USA.

Prissumman uppgår till 500 000 kronor per prisområde, sammanlagt 2 miljoner kronor.

– Rolf Schock ville med sina priser förena vetenskap och konst. Det är i hans anda som de tre akademierna delar ut Rolf Schockprisen i logik och filosofi, matematik, musik och de visuella konsterna. Vi gläder oss åt att med dem få hylla fyra individer som betytt oerhört mycket inom sina områden. Prisutdelningen i november kommer att bli ett minnesvärt tillfälle där konsten möter vetenskapen, säger Göran K. Hansson, ordförande i The Rolf Schock Foundation och Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreteraree.

Om priset

Rolf Schock, som vid sin bortgång 1986 efterlämnade en stor förmögenhet, uttryckte i sitt testamente att Kungl. Vetenskapsakademien ska utse en pristagare i logik och filosofi och en i matematik, att Kungl. Akademien för de fria konsterna ska utse en pristagare i en av de visuella konsterna och att Kungl. Musikaliska akademien ska utse en pristagare i en av de musikaliska konsterna.

Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation och från och med i år delas priset ut varje år.

Årets prisutdelning kommer att ske på Kungl. Vetenskapsakademien under en ceremoni den 14 november 2017. Mer information kommer att finnas på www.kva.se/kalendariumlänk till annan webbplats.

Prissumman uppgår till 500 000 kronor per prisområde, sammanlagt 2 miljoner kronor.

Beslutet om prisen fattades den 11 januari (Logik och filosofi, Matematik) och 6 februari (De musikaliska konsterna).

Pressmeddelande 15 mars 2017PDF (pdf)


PRISTAGARE 2017

Ruth Millikan

Ruth Millikan – Logik och filosofi

Richard Schoen

Richard Schoen – Matematik

Wayne Shorter

Wayne Shorter – Musik

Doris Salcedo

Doris Salcedo – Konst

The Rolf Schock Foundation - C/O Kungl. Vetenskapsakademien - Box 50005 - SE-104 05 Stockholm - +46 (0) 8 673 95 00 - Fax +46 (0) 8 15 56 70