PRISTAGARE 2014

Rolf Schock förenar filosofi, matematik, musik och konst


Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Musikaliska akademien och Kungliga Akademien för de fria kon­sterna har beslutat att Rolf Schockprisen 2014, om sammanlagt 2,4 miljoner kronor, ska tilldelas inom:

LOGIK OCH FILOSOFI

Professor DEREK PARFIT, University of Oxford, England

”för hans banbrytande bidrag rörande personlig identitet, hänsyn till framtida generationer, och analys av moralisk teoribildning”


MATEMATIK

Professor YITANG ZHANG, University of New Hampshire, USA

”för hans spektakulära genombrott rörande problemet om existens av oändligt många primtalstvillingar”

DE MUSIKALISKA KONSTERNA

Dirigenten HERBERT BLOMSTEDT, Sverige

”för sina alltid genomlysta musikaliska gestaltningar präglade av insiktsfull humanism och gripande känslodjup, för sin förmåga att i sina interpretationer skapa meningsfulla musikaliska sammanhang som berör musikälskare över hela världen och för sin stora generositet gentemot yngre generationer musiker och dirigenter”

DE VISUELLA KONSTERNA

Arkitekterna ANNE LACATON och JEAN-PHILIPPE VASSAL,
Lacaton & Vassal, Frankrike

”för arkitektduons lyhörda arbete med att framhäva platsens röst och samtidigt prägla den med en tydlig signatur. Framsynt ställer man sig i direkt dialog med användarna och de boende och ser värdet av att behålla och utveckla det redan befintliga”

Prissumma: 600 000 kr per prisområde. Prisutdelningen sker i Stockholm onsdagen den 22 oktober 2014.

PRISTAGARE 2014

Derek Parfit

Derek Parfit – Logik och filosofi

Yitang Zhang

Yitang Zhang – Matematik

Herbert Blomstedt

Herbert Blomstedt – Musik

Anne Lacaton

Anne Lacaton – Konst

Jean–Philippe Vasall

Jean–Philippe Vasall – Konst

The Rolf Schock Foundation - C/O Kungl. Vetenskapsakademien - Box 50005 - SE-104 05 Stockholm - +46 (0) 8 673 95 00 - Fax +46 (0) 8 15 56 70